Formulieren

  • Print

Zoals elke club hebben we ook interne richtlijnen en een charter.  Hier kan je ze bekijken of downloaden:

Om je aan te sluiten bij de club moet je volgende twee formulieren ingevuld bezorgen aan het secretariaat :

Brevetten:

Andere formulieren: