Formulieren

Zoals elke club hebben we ook een reglement.  Hier kan je het bekijken of downloaden:

Om je aan te sluiten bij de club moet je volgende twee formulieren ingevuld bezorgen aan het secretariaat :

Brevetten:

Andere formulieren:

Additional information